Stowarzyszenie Akademia plus 50 jest organizacją pozarządową non-profit, zarejestrowaną w kwietniu 2008 roku, której głównym celem jest kulturalna i społeczna aktywizacja oraz integracja osób w wieku poprodukcyjnym z grup zagrożonych społecznym wykluczeniem – emerytów, rencistów i bezrobotnych.

Statut Stowarzyszenia Akademia plus 50