Anna_Srkorko_2_plus50
Anna Skorko
Prowadząca zajęcia z j. angielskiego

Anna Skorko, filolog, nauczyciel dyplomowany języka angielskiego. Ma duże doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi oraz działaniu na rzecz innych ludzi.

Założenie Stowarzyszenia było dla niej naturalną konsekwencją dotychczasowej pracy – potrzeby zrobienia czegoś wartościowego dla innych i tym samym dla siebie. W ramach Akademii plus 50 zajmuje się szeroko rozumianą kulturalną i społeczną aktywizacją osób starszych (projekty krajowe i zagraniczne) oraz prowadzi zajęcia z języka angielskiego. Posiada predyspozycje i zdolności komunikacyjne pozwalające na efektywną pracę w środowisku organizacji pozarządowych.

W pracy najbardziej motywuje ją satysfakcja słuchaczy, spotykanie nowych ludzi, uczenie się nowych rzeczy i podejmowanie trudnych wyzwań.

Interesuje się ekonomią społeczną. Lubi podróże, dobrą lekturę, rozmowy i spotkania z przyjaciółmi; uwielbia zwierzęta.