Podlaskie_Forum_Aktywnosci_Osob_Starszych_plus50

Uczestnicy Forum przeanalizowali najważniejsze obszary dla funkcjonowania osób starszych, a co za tym idzie ich kluczowe potrzeby i oczekiwania seniorów w województwie podlaskim. Dyskusja pozwoliła określić rekomendacje, które powinny być uwzględnione przy definiowaniu polityk lokalnych, planowaniu strategii wspierania osób starszych i niepełnosprawnych.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z podsumowania dyskusji w grupach tematycznych na temat sytuacji seniorów w woj. podlaskim.

Stanowisko I Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych – dokument Word