155
10.04.2018r w kinie Forum odbyła się Seniorada w której brały udział nasze dwa zespoły taneczne ;
MOE HAWAI i ROSA TARDIA.
MOE HAWAI, który prowadzi Magdalena Samojlik wielka miłośniczka i propagatorka kultury hawajskiej na Podlasiu. Grupa dała się poznać publiczności nie tylko na terenie województwa , ale również w Polsce.
Za udział w Miejskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Seniorada 2018r. zdobyły Puchar i zakwalifikowały się do wojewódzkiego przeglądu.
165 153 162