Dostep_do_kultury_z_perspektywy_zdrowia_plus50

22 października 2015 r. odbyło się organizowane przez Akademię plus 50 przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Wojewódzywa Podlaskiego I Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych. Gościem specjalnym spotkania był pan Ove Bjørken, przedstawiciel Wydziału Kultury, Wypoczynku i Zdrowia, Miasta Trondheim, Norwegia. W swoim wykładzie pt. Culture from a health perspective (Dostęp do kultury z perspektywy zdrowia) przedstawił programy na rzecz osób starszych, jakie realizowane są w Trondheim.

U podstawy tych działań leży założenie, że każdy obywatel ma prawo dostępu do kultury oraz wpływ, jaki ma aktywność i uczestnictwo w kulturze na zdrowie. Uczestnikami są często osoby nawet w wieku 75+.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu oraz zapoznania się z prezentacją towarzyszącą wykładowi.

Dostęp do kultury z perspektywy zdrowia – wersja pdf