Stowarzyszenie Akademia plus 50 w sierpniu 2019 r. rozpoczyna realizację projektu pt.: „Wielokulturowość Podlasia w tańcu – widowisko plenerowe prezentujące taneczne dziedzictwo kulturowe północno – wschodnie j Polski” który wygrała w konkursie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Uczestnicy tego widowiska, które nosi nazwę: WSTAŃ I TAŃCZ! – PODLASIE W TAŃCU w dniu 28. września 2019 r. w godz. 14.00 – 20.00 tańczyć będą na Rynku Kościuszki regionalne tańce z terenu Podlasia: polskie, białoruskie, rosyjskie, ukraińskie, litewskie, cygańskie, żydowskie. W realizację projektu będą zaangażowane przede wszystkim osoby z terenu miasta Białegostoku, oraz goście – grupy taneczne z Podlasia i innych miast Polski. (ok.60 osób) Mieszkańcy Białegostoku obecni w czasie wydarzenia na Rynku też będą mogli dołączyć się do wspólnej zabawy. Tańce na białostockim Rynku Kościuszki poprzedzone będą warsztatami tanecznymi w parku Planty oraz w dwóch miejscowościach województwa podlaskiego. Celem projektu jest promowanie tożsamości kulturowej regionu północno – wschodniej Polski, sięganie do jego wielokulturowych korzeni poprzez tańce etniczne.