Rytm-em-Buch-1

03.09.2012 r. – 30.04.2013 r.


Rytm-em-Buch to projekt aktywizujący starszych mieszkańców osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok, w ramach programu „Seniorzy w akcji ” Fundacji „ę”.

We wrześniu 2012 roku na osiedlu Zielone Wzgórza odbyły się niezwykłe zdarzenia z udziałem młodzieży i osób starszych (szczególnie kobiet po 50 roku życia). Wspólnym mianownikiem podjętych akcji typu flash mob, performance czy happening był taniec jako pomost do tworzenia autentycznej więzi międzypokoleniowej. Oferta taneczna (flamenco, hula, taniec brzucha oraz tańce etniczne w kręgu) zostały tak dobrane, aby poprawić kondycję ruchową tych, którzy uczestniczyli w naszych działaniach.

Największym zainteresowaniem, w ramach projektu, cieszył się wieczór orientalny, na który przyszło ponad 70 osób (głównie starszych), a hasłem przyciągającym tak liczną rzeszę zainteresowanych była degustacja potraw. Zorganizowałyśmy też koncert galowy „Mulier Fortis” („Silna Kobieta’).

Projekt dofinansowany w ramach konkursu dotacyjnego realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.