pomagamsobiepomagaminnym

01.09.2013 r. – 3112.2013 r.


Realizacja zadania publicznego miała na celu zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym. Założeniem było zachęcenie i zmotywowanie tej grupy wiekowej do aktywnego spędzania wolnego czasu, zaangażowanie ich do pracy społecznej na rzecz swego środowiska, a konkretnie Centrum Seniora.

Przeprowadzono osiem szkoleń podnoszących kompetencje osób starszych i przygotowujących ich do pracy w środowisku rówieśniczym. Wzięło w nich udział 117 osób. Miały one za zadanie zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • pracy w zespole,
  • zasad partnerstwa;
  • kontaktu z mediami,
  • autoprezentacji i tworzenia własnego wizerunku,
  • sztuki radzenia ze stresem, asertywności,
  • kreatywnego myślenia, osobistego rozwoju,
  • pracy metodą projektu.

W ramach realizacji zadania równocześnie realizowane były warsztaty prozdrowotne, umożliwiające ludziom starszym poszerzenie wiedzy o sposobach zachowania dobrej kondycji zdrowotnej, mentalnej i sensorycznej po to, aby przedłużyć maksymalnie czas aktywności osobistej i społecznej. Odbyło się sześć spotkań z lekarzami specjalistami z dziedziny kardiologii, reumatologii, laryngologii, okulistyki, zdrowego żywienia i zdrowia psychicznego. Wzięło w nich udział 136 osób.

Projekt dofinansowany w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.