logo_cs

01.04.2014 r. – 31.12.2014 r.


Projekt zakładał poszerzenie działalności Centrum Seniora o nowe aktywności. Przeprowadzono program edukacji nieformalnej i aktywizacji osób 60+ poprzez zajęcia w klubach osiedlowych, w parku Planty oraz Zwierzyniec, w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.

Zrealizowane formy aktywności:

  • szkolenia otwarte dla osób 60+ 2;
  • informacja dla seniorów;
  • zajęcia aktywizujące dla osób 60+;
  • warsztaty otwarte dla osób 60+.

Projekt dofinansowany w formie realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).