RPO

Pragniemy poinformować, że ogłoszony przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisję ds. Osób Starszych działającą przy RPO proces wyłaniania projektów do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” dobiegł końca.

Spośród 100 projektów nadesłanych przez samorządy terytorialne i organizacje społeczne Komisja przyjmując szereg kryteriów, których spełnienie było warunkiem koniecznym do zakwalifikowania projektu, wyłoniła łącznie 24 praktyki, które zostaną wpisane do tej księgi.

Miło nam poinformować, że doceniono naszą działalność i podejmowane starania na rzecz osób starszych. Nasz projekt „Centrum Seniora – Program Edukacji Osób Po 60 Roku Życia W Białymstoku” spotkał się z dużym uznaniem wśród grona ekspertów, które postanowiło uhonorować go wpisem do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk”.