LECIEŃ-5-209x300

Marszałek Województwa Podlaskiego
oraz
Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

zapraszają na promocję książki Zbigniewa Nasiadko „Lecień” 15.02.2018 godz.17:00

(…) Życie przeżyć – to nie pole obejść

Promocji towarzyszyć będzie prezentacja filmu:
„Na początku był dźwięk i śpiew. Zbigniew Nasiadko i Słopiewnie” Bożeny Bednarek.

Książnica Podlaska
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A
VI piętro, audytorium