Są wolne miejsca na zajęciach aqua aerobiku  na Basenie przy ul. Mazowieckiej 39C . Zajęcia odbywają się w środy w godz. 10.00 – 10.45 oraz w piątki w godz. 10.45-11.30. Przyjmiemy 4 osoby na każdy z wymienionych dni. Zapisywać  się można na jeden lub dwa dni zajęć w tygodniu. Odpłatność wynosi 10 zł. za jedno zajęcie dla członków Akademii plus 50 lub 12 zł. dla osób niezrzeszonych.