IMG_4803ta

Są wolne miejsca na zajęciach aqua aerobiku  na basenie przy ul. Mazowieckiej 39C . Zajęcia odbywają się w środy w godz. 10.00 – 10.45 oraz w piątki w godz. 10.45-11.30.  Odpłatność wynosi 10 zł. za jedno zajęcie dla członków Akademii plus 50 lub 12 zł. dla osób niezrzeszonych.