Potrzebni są statyści do filmu dyplomowego pt. Pogrzeb w reż. Ani Pawluczuk w dniach 29 lipca do 8 sierpnia w różnych godzinach, głównie popołudniowo-wieczornych. Za udział proponujemy wynagrodzenie 60zł/dzień. Zdjęcia zaplanowane w Cerkwi Haga Sophia ul.Trawiasta 5.
Chętnych prosimy o kontakt:
Marta Bartoszuk kierownik produkcji
tel. 692 181 465
e-mail: mar.bartoszuk@gmail.com