logo_cs

Centrum Seniora – Senior w centrum

Projekt zakłada poszerzenie działalności Centrum Seniora o nowe aktywności. Zrealizujemy program edukacji nieformalnej i aktywizacji osób 60+ poprzez zajęcia w klubach osiedlowych, w parku Planty oraz Zwierzyniec, w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.

Inter@cting_grupa

Inter@cting

W październiku 2012 ruszył kolejny 2letni Projekt Partnerski Grundtviga pod nazwą Inter@cting. Tym razem uczestnicy mieli okazje pogłębiać znajomość języka angielskiego (od poziomu początkującego) przez kontakty z współuczestnikami z krajów partnerskich przez Skype i podczas wizyt u naszych partnerów...

pomagamsobiepomagaminnym

Pomagam Sobie – Pomagam Innym

Realizacja zadania publicznego miała na celu zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym. Założeniem było zachęcenie i zmotywowanie tej grupy wiekowej do aktywnego spędzania wolnego czasu, zaangażowanie ich do pracy społecznej na rzecz swego środowiska, a konkretnie Centrum Seniora.

logo_cs

Centrum Seniora

Centrum Seniora to idea, która skupia wszelkie działania dedykowane osobom po 60 roku życia, dziejące się na terenie Miasta Białegostoku.

Rytm-em-Buch-1

Rytm-em-Buch

Rytm-em-Buch to projekt aktywizujący starszych mieszkańców osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok, w ramach programu „Seniorzy w akcji ” Fundacji "ę".

yaniec-w-parku-III

Taniec w parku III

Pełny tytuł projektu to "Taniec w parku III - zajęcia taneczne i ruchowe, aktywizujące i integrujące osoby starsze na terenie Miasta Białegostoku".