W kwietniu 2019 r. Akademia plus 50 rozpoczęła realizacje nowego programu p.t.: Seniorzy tańczą i uczą się” współfinansowanego z budżetu miasta Białystok.
– Program rozpoczną X już tańce na Plantach. W tym roku noszą one nazwę „Obudź radość – taneczne spotkania przy fontannie”. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek, począwszy od 27. maja 2019 r. w godz. 10 – 11.30. 
– „Etniczny taniec i śpiew” – to temat warsztatów tańca hula. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu
– „Antigua” – cykl zajęć taneczno – kulturowych, sięgający do średniowiecznych korzeni tańca hiszpańskiego Początek zajęć we wrześniu
Zwieńczeniem obu cyklów zajęć będą dwa koncerty z serii „Muzyka wielu kultur” planowane na grudzień:
– Średniowieczne korzenie tańców hiszpańskich.
– Słońce. Pieśń i taniec – koncert pieśni i tańców związanych z przesileniem słonecznym
– We września w ramach projektu rozpoczną  się spotkania  „Czytelni slów” – klubu ludzi kochających książki