Gry_swiata_6

01.07.2014 r. – 31.12.2014 r.


Projekt zakładał zorganizowanie cyklu zajęć parkowych dla osób starszych w Białymstoku oraz propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, a także promowanie starych i nowych gier.

Do uczestnictwa w części z nich zaprosiliśmy seniorów z wnukami i zachęcaliśmy do wspólnego działania, co doprowadziło do integracji międzypokoleniowej i zacieśnienia więzi rodzinnych. Zadaniem projektu była aktywizacja grupy osób starszych do uprawiania sportów tradycyjnych oraz stworzenie grupy „animatorów” sportów tradycyjnych Senior Plus, mających wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć sportów tradycyjnych dla dowolnej grupy wiekowej. Program został wzbogacony o cykl spotkań prozdrowotnych z lekarzami, rehabilitantami, dietetykami. Zorganizowaliśmy też dyskusję o sytuacji seniorów w mieście podczas Kawiarenki Obywatelskiej.

Projekt dofinansowany w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.