logo_cs

01.06.2013 r. – 31.12.2013 r.


Centrum Seniora to idea, która skupia wszelkie działania dedykowane osobom po 60 roku życia, dziejące się na terenie Miasta Białegostoku. Centrum to ludzie, którzy tworzą aktywną społeczność. Centrum Seniora to wydarzenia, które dzieją się na terenie Białegostoku, które są dedykowane dla osób starszych.

Dla nas wiek oznacza dojrzałość, świadomość siebie i aktywność.

Centrum pełni cztery podstawowe funkcje:
– organizuje szkolenia otwarte dla osób po 60 roku życia na terenie Miasta Białegostoku,
– prowadzi informację dla seniorów,
– organizuje zajęcia aktywizujące ciało i umysł,
– zajmuje się edukacją prozdrowotną.

Centrum Seniora powstaje w partnerstwie z Miastem Białystok, jako zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS).