Bernarda

01.06.2014 r. – 31.12.2014 r.


Projekt zakładał zorganizowanie warsztatów teatralnych i tańca hiszpańskiego, w trakcie których osoby starsze z Białegostoku przygotowały wystawienie sztuki „Dom Bernardy Alba” Garcia Lorki oraz zaprezentowały ją publiczności w dwóch spektaklach.

Zajęcia przewidziane w projekcie:

 • Warsztaty kompetencyjne „ Jakość życia seniora”:
 • – „Szakal czy żyrafa” – trening komunikacji – jak mówić, aby nas rozumiano?
  – „Precz z nudą i schematami” – trening kreatywności
  – „A dlaczego nie?!” – trening przedsiębiorczości
  – „Od nieśmiałości do odwagi” – trening asertywności
  – „Ja jako animator”
  – „Budowanie grupy, praca z grupą”
  – „Planowanie działań”
  – „Budowanie partnerstw, elementy negocjacji”

 • Warsztaty teatralne:
 • Warsztaty teatralne to rozwój uczestnika poprzez działania teatralne i parateatralne. Praca podczas warsztatów jest pracą wielowarstwową i nie ogranicza się do przygotowania przedstawienia. W pierwszym rzędzie jest to praca nad koncentracją i uwagą. Uczymy się podwyższania kreatywnej aktywności już w momencie przekroczenia progu sali prób. Uruchamiamy wyobraźnię m.in. poprzez szereg ćwiczeń z nadawaniem przedmiotom i sytuacjom nowych znaczeń, ćwiczenia wyobraźni zmysłowej, ćwiczenia w orientacji przestrzennej, improwizacje. W czasie warsztatów wiele uwagi poświęcimy ruchowi: świadomości ciała, koordynacji ruchu, prawidłowemu wykorzystaniu energii. W pracy nad głosem zajmiemy się przede wszystkim technikami emisji. Spróbujemy odnaleźć naturalną siłę głosu. Działania z głosem rozdzielają się na pracę nad mówieniem i pracę nad śpiewem. Działania głosowe są nierozdzielnie połączone z działaniami ruchowymi. Szczególną rolę podczas warsztatów odgrywają ćwiczenia partnerskie, pozwalające na wyrobienie nawyku odpowiedzialności za drugą osobę, wyczulenia na jej słabe i mocne strony, a także harmonizowanie ruchu, głosu, obrazów. Wszystkie te elementy łączą się w pracy nad przedstawieniem, które pozwala na podsumowanie działań i weryfikację zdobytych umiejętności. Jest też konfrontacją z publicznością, dzięki czemu uczy przełamywania nieśmiałości i doznania żywego kontaktu z widzem.

 • Warsztaty tańca flamenco:
 • Flamenco to zjawisko kulturowe, związane z folklorem andaluzyjskich Cyganów, obejmujące muzykę, śpiew, taniec, strój i zachowania. Każde z 20 trwających 1 godzinę zajęć obejmowały warsztaty tańca flamenco, mające na celu poznanie istoty i charakteru flamenco oraz przygotowanie elementów tanecznych spektaklu „Bernarda”.

 • Przygotowanie elementów scenografii:
 • Uczestnicy warsztatów pod okiem instruktora teatralnego/reżysera i asystenta zaprojektowali oraz przygotowali elementy scenografii, niezbędne do wystawienia spektaklu. Mieli też okazję wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń kompetencyjnych.

Podsumowaniem projektu było wystawienie dwóch spektakli „Dom Bernardy Alba” Federico Garcia Lorki:

 • premiera odbyła się 15 stycznia w WOAK, ul Św. Rocha 14;
 • drugi występ był częścią konferencji podsumowującej działania projektu „Centrum Seniora – Senior w Centrum” w roku 2014.


Projekt dofinansowany w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.