tance_etniczne_w_parku_plus50

Zapraszamy wszystkie panie na tańce w parku – przez cały wrzesień – w poniedziałki na godz. 10:00.

Podczas spotkań wykonywane są przede wszystkim tańce etniczne, oparte na starych, rdzennych elementach. Każdy z nich ma swoją historię – ich korzenie tkwią głęboko w danym języku, plemieniu, narodzie.

Zajęcia prowadzi Iwona Dzierma.