piknik_plus50

Zarząd Akademii
zaprasza
w dniu 10.06.2016 r. (piątek)
na piknik integracyjny

Miejsce: Święta Woda w Wasilkowie (dojazd autobusem nr 100)
Początek zabawy: godzina 15:00
W programie:
1/ tańce, hulanki, swawole,
2/ występy naszych zespołów tanecznych,
3/ pieczenie kiełbasek na ognisku,
4/ gorący posiłek, kawa, herbata.

Wpłata 10 zł od osoby.

Zgłoszenia udziału w pikniku przyjmują w terminie do 25 maja :
1/ Halina Szuchnicka,
2/ Elżbieta Żukowska,
3/ Jolanta Jastrzębska.

Wpłaty przyjmowane są w każdy poniedziałek w czasie dyżurów w godz. 11:00 – 14:00 oraz podczas zajęć .

Autobusy linii 100 do Świętej Wody odjeżdża z przystanku przy rzece Białej o godz. 12:06, 14:07, 15:21.
Powrót: 15:53, 16:25, 17:50, 18:53, 19:52.

Prosimy powiadomić o pikniku nasze członkinie, które nie posiadają komputerów.