tvny_plus50

W dniu 9 grudnia 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zorganizował konferencję dotyczącą bezpieczeństwa seniorów podczas której naukowcy i policjanci omawiali problemy związane z bezpieczeństwem osób starszych m.in. jak uniknąć oszustwa i jak reagować na przemoc. Natomiast studenci Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku informowali uczestników konferencji o możliwości uzyskania porady prawnej. Konferencja zakończyła się spotkaniem opłatkowym.

Podczas tego wydarzenia wystąpił też nasz zespół tańca hawajskiego „Moe Hawaii”. Koleżanki złożyły również życzenia świąteczne w języku polskim i hawajskim.

W nawiązaniu do materiału zamieszczonego na portalu TVN24 w dniu 10 grudnia 2016 r. pragniemy sprostować, że występ grupy tańca hawajskiego „Sen Hawajów” nie został zorganizowany w celu powitania jednego z zaproszonych gości, a był częścią programu artystycznego towarzyszącego konferencji dotyczącej bezpieczeństwa seniorów. Występ zespołu był przeznaczony dla uczestników konferencji, którzy zapełnili całą aulę na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.