liderzy przyszłości

liderzy przyszłości

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzanie, Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji, Stowarzyszenie Akademia plus 50 realizują projekt:

Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości – rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości.
Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
Działania projektowe adresowane są między innymi do seniorów.
Zajęcia są  darmowe
Seniorom proponuje się następujące zadania:
Zadanie 2 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA – dorośli i seniorzy – (Edycja I)
Zadanie 4 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – dorośli i seniorzy – (Edycja I)

Zadanie 6 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – dorośli- (Edycja I)

Zadanie 7 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Taniec) – seniorzy – (Edycja I) –

Tańce etniczne:  semestr I – tańce europejskie  

• bułgarskie, greckie, macedońskie, serbskie,

• brytyjskie, irlandzkie, francuskie, włoskie, hiszpańskie

• polskie, rosyjskie, białoruskie, ukraińskie

taniec hula

Zadanie 8 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Sił. umysłu) – seniorzy (Edycja I)
Wszystkie informacje  i linki do rejestracji (aby pobrać formularze) są tutaj:

http://www.terazwsfiz.pl/szkolaliderow/

 Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2019 r. Rekrutacja  jest prowadzona w siedzibie WSFiZ w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40.