ii_forum_plus50

Zarząd Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Akademia plus 50
mają zaszczyt zaprosić na:

II Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych
24 października 2016 r., sala kolumnowa Podlaski Urząd Wojewódzki, I piętro, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku

Celem forum jest poprawa edukacji dorosłych w regionie – wykorzystanie potencjału aktywnych seniorów (Program Erasmus +) oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy podlaskimi organizacjami pozarządowymi.

Uwaga:
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail: akademia@plus50.org.pl do dnia 20 października 2016 r.

Program II Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych Formularz zgłoszeniowy

1 komentarz, RSS

  • Elzbieta


    12/10/2016 o 19:57

    Jestem wspolzalozycielka Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hashimoto. W Bialymstoku spolecznie zalozylamBialostockie Kolo Chorych na Hasimoto. Zorganizowalam 4 spotkania chorych z lekarzami , dietetykami. W listopadzie planuje zorganizowac 5 spotkanie.