I_Podlaskie_Forum_Aktywnosci_Osob_Starszych_plus50

Zarząd Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Akademia plus 50 zapraszają przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów z województwa podlaskiego na I Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych 22 października o godz. 10:00 w sali 115 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

Celem forum jest stworzenie płaszczyzny współpracy oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy organizacjami z terenu województwa podlaskiego, które statutowo realizują działania w zakresie aktywności osób starszych.

W celu rejestracji należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy (aby pobrać KLIKNIJ TUTAJ) i przesłać go na adres forum2015@plus50.org.pl.

Serdecznie zapraszamy!