Członkinie Akademii plus 50 spotkały się w jednej z białostockich kawiarń. Rozmawiały o trudnym minionym roku i o oczekiwaniach na przyszłość. Życzyły sobie i innym spokoju, zdrowia i radości w Nowym Roku.