Sen Hawajów uczestniczył w Wojewódzkim Przeglądzie ARS 2016 w Białymstoku i przeszedł eliminacje do ogólnopolskiego przeglądu w Bydgoszczy, który odbędzie się październiku.

Akompaniuje zespół Sweet Hilo Night – zespół ukulele muzyki hawajskiej.