tance

Kolejna edycja tańców etnicznych na Plantach przy fontannie. W tym roku zajęcia odbywają się w ramach projektu „Witamina T, jak taniec…” współfinansowanego przez Miasto Białystok. Spotykamy się w każdy poniedziałek od 01.06.2017 r. do 28.08.2017 r. o godz.10.00. Zajęcia są bezpłatne. Tańce prowadzi pani Iwona Dzierma. Nie wymagają one specjalnych umiejętności tanecznych, mają dać uczestnikom radość i podnieść ich sprawność fizyczną.