6 listopada 2014 r. w Auli Magna Pałacu Branickich odbyły się uroczystości związane z XX Miejskim Dniem Seniora, organizowane przez Klub Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Spotkanie było okazją do podsumowania działań realizowanych w naszym mieście, a służących aktywizacji seniorów, zmierzających do poprawy jakości ich życia, przeciwdziałających osamotnieniu i izolacji społecznej.

Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu grupy tańca integracyjnego z Klubu Seniora MOPR, uczniów z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, grupy tańca „Moe Hawaii” i Flamenco. Odbył się również spektakl „Kapcie precz”.