Stowarzyszenie Akademia plus 50 zaprasza miłośników tańca do Białegostoku na taneczne spotkanie w dniu 28. września 2019 r. Jest ono realizacją projektu współfinansowanego przez Marszałka województwa podlaskiego pod tytułem: Wielokulturowość Podlasia w tańcu – widowisko plenerowe prezentujące taneczne dziedzictwo kulturowe północno – wschodniej Polski. Spotkanie taneczne nosi nazwę: WSTAŃ I TAŃCZ! – PODLASIE W TAŃCU. Program spotkania będzie realizowany w dniach 27 – 29 września: 27.09.2019 : przyjazd uczestników, zakwaterowanie 28.09.2019 : śniadanie, oficjalne przywitanie uczestników, zwiedzanie Białegostoku z przewodnikiem, obiad ,taneczne widowisko plenerowe 29.09.2019 : śniadanie, pożegnanie uczestników Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wpłacenie do dnia 09.09.2019 r. 50 zł. na konto Stowarzyszenia Akademia plus 50: 80 1050 1953 1000 0090 9643 1169 z dopiskiem „tańce” Pozostałe koszty pobytu to: nocleg – 30 zł., śniadania 22 zł. x 2. Noclegi zarezerwowano w internacie Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku ul. Bema 103 w dniach 27/28 i 28/29 września. O ilości noclegów i śniadań każdy uczestnik decyduje indywidualnie. Organizatorzy pokrywają koszt obiadu w dniu 28.09.2019 i jednego noclegu. Prosimy o przysyłanie zgłoszeń do 09.09. 2019 r. podając: imię, nazwisko, miasto, e-mail, telefon, informację o ilości noclegów i śniadań na adres e-mail: akademiaplus50@gmail.com lub pocztowy: Akademia plus 50, 15-668 Białystok, ul. Upalna 22 lok.3 lub sms na poniższe numery telefonów. Kontakt: Iwona Dzierma 693 168 882, Halina Szuchnicka 606 623 131, Hanna Kalinowska 668 199 44 Informacja o spotkaniu tanecznym na stronie: plus50.org.pl