Rytm-em-Buch-1

Rytm-em-Buch

Rytm-em-Buch to projekt aktywizujący starszych mieszkańców osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok, w ramach programu „Seniorzy w akcji ” Fundacji "ę".

yaniec-w-parku-III

Taniec w parku III

Pełny tytuł projektu to "Taniec w parku III - zajęcia taneczne i ruchowe, aktywizujące i integrujące osoby starsze na terenie Miasta Białegostoku".

OpenHArt-icon

Open (h)art

Projekt „Open (h)art” miał na celu wzbogacenie metodologii wykorzystania różnych gatunków sztuki jako narzędzi w pracy edukacyjnej z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, poszukiwanie i zastosowanie innowacyjnych i kreatywnych metod w procesie przemiany społecznej.