01.08.2012 r. – 31.07.2014 r.


Projekt Wolontariatu Seniorów Grundtviga realizowany był w partnerstwie ze stowarzyszeniem WAND z Wielkiej Brytanii.

W październiku 2012 mentor wolontariuszy wyjeżdżających ze strony Akademii plus 50 odwiedził organizację koordynatora projektu w Londynie i zapoznał się osobiście z jej działaniami. Odbyło się wówczas spotkanie z potencjalnymi uczestnikami projektu, na którym zaprezentowana została Akademia plus 50 i jej działalność. Przedstawiciel Akademii pomógł także nawiązać kontakt z Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym w Londynie w celu uzyskania wsparcia w zorganizowaniu z podstaw języka polskiego dla wolontariuszy z UK.

W tym samym czasie Akademia nawiązała współpracę ze szkołą językową HomeSchool w Białymstoku i opracowano program zajęć z języka angielskiego dla dwóch grup. W styczniu 2013 r. do Londynu wyjechała pierwsza para wolontariuszy.

W kwietniu 2014 r. z rewizytą przyjechały dwie wolontariuszki z WAND. Uczestniczyły one w codziennym działaniu Akademii plus 50. Panie z Londynu poprowadziły warsztaty kulinarne oraz konwersacje w języku angielskim o różnych sytuacjach życia codziennego.

Projekt dofinansowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG.