Uczestnicy warsztatów teatralnych przygotowują jasełka na wieczór wigilijny.
Zajęcia prowadzone są w ramach realizacji projektu „Twój czas, Seniorze” przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.