Świetnie bawiliśmy się na pikniku BARWY LATA,

zorganizowanym w ramach projektu SENIOR W KULTURZE,
współfinansowanym przez Miasto Białystok.
Tańcom, rozmowom nie było końca…