board-64269__340
Polskie Centrum Ekonomiczne Sp. z. o.o., ul. Młynowa 17 lok. 7,   15-404 Białystok,
tel. 85 307 02 02, fax: 85 873 90 23,                     e-mail: biuro@psekonomiczne.pl,
adres strony: www.pcekonomiczne.pl
organizuje bezpłatne kursy:
– obsługi komputera – system Windows, Pakiet office, Internet. Kompputer w pracy i w domu.
Kurs realizowany jest w wymiarze 120 godz. dydaktycznych (1h = 45 min.)
– języka angielskiego na poziomie A1/A2, B1. Kursy w wymiarze 120 godz.dydaktycznych
Kursy dedykowane są między innymi osobom powyżej 50 roku życia.
ZAPRASZAMY!